ต้นกำเนิดวัวพันธุ์บราห์มัน โดย PC-S | Thai Livestock | วัว
   
  • Visitor Count: 19,370