กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด

โดย นายสุเทพ บุญประครอง ผู้อำนวยการกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Laughing out loud

สไลด์ในกระทู้นี้ส่วนใหญ่คัดลอกบางส่วนมาจาก พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และระเบียบกระทรวง กรมฯลฯ

หมายเหตุ สำหรบท่านที่อยากติดตามทุกหัวข้อของการสัมมนาครั้งนี้
สามารถ คลิ๊กเข้าไปดูกระทู้รวมลิ้ง และตามไปอ่านได้ทุกหัวข้อ ในกระทู้รวมลิ้งนี้ครับ

สัมมนา การส่งเสริมพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์วงศ์ชะมด บน ดอยช้าง-ดอยวาวี

Big smile Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

AttachmentSize
01กฏหมายชะมด.JPG104.39 KB
02กฏหมายชะมด.JPG77.66 KB
03กฏหมายชะมด.JPG83.38 KB

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่เวบไซต์ www.dnp.go.th

ซึ่งจะมีรายละเอียดของฉบับเต็ม แต่ที่ยกตัวอย่างมาในสไลด์นี้ คัดย่อมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์วงศ์ชะมดเป็นหลัก

Laughing out loud

web-dnp-go-th.jpg 04กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Laughing out loud

05กฏหมายชะมด.JPG 06กฏหมายชะมด.JPG 07กฏหมายชะมด.JPG 08กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Laughing out loud

09กฏหมายชะมด.JPG 10กฏหมายชะมด.JPG 11กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Laughing out loud

12กฏหมายชะมด.JPG 13กฏหมายชะมด.JPG 14กฏหมายชะมด.JPG 15กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Laughing out loud

16กฏหมายชะมด.JPG 17กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ชุดนี้ว่าด้วยเรื่องของ การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ
Laughing out loud

18กฏหมายชะมด.JPG 19กฏหมายชะมด.JPG 20กฏหมายชะมด.JPG 21กฏหมายชะมด.JPG 22กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ชุดนี้ว่าด้วยเรื่องของการเพาะพันธุ์
Laughing out loud

23กฏหมายชะมด.JPG 24กฏหมายชะมด.JPG 25กฏหมายชะมด.JPG 26กฏหมายชะมด.JPG 27กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ว่าด้วยเรื่องของการเพาะพันธุ์ต่อ
Big smile

28กฏหมายชะมด.JPG 29กฏหมายชะมด.JPG 30กฏหมายชะมด.JPG 31กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ว่าด้วยการได้ชะมดมาโดยถูกต้องตามกฏหมาย
(ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ที่เราเห็นประกาศซื้อขายกันมานั้น ส่วนใหญ่จะผิดกฏหมายนะครับ)
Laughing out loud

32กฏหมายชะมด.JPG 33กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ว่าด้วยการขอเพาะพันธุ์ชะมด
Laughing out loud

34กฏหมายชะมด.JPG 35กฏหมายชะมด.JPG 36กฏหมายชะมด.JPG 37กฏหมายชะมด.JPG 38กฏหมายชะมด.JPG 39กฏหมายชะมด.JPG

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 141,173