22 replies [Last post]
ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

การเก็บผลผลิต ก็จะเก็บทุกวัน โดยรวบรวมไว้แล้วนำมาทำความสะอาดโดยการกรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วห่อเก็บไว้ในโอ่ง แบบวิธีโบราณ

ในชามนี่แหละครับ ที่ว่า กก.ละเป็นแสน

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

กำนัน มากล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมงาน (เสื้อเหลือง)

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ปัจจุบัน คุณพจนีย์ ได้เข้ามารับช่วงกิจการจากป้าน้อย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ทุกคนสนใจฟังอย่างตั้งใจ

สิ่งที่คุณพจนีย์เล่า เป็นการสืบทอดภูมิปัญหาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

สำหรับ เรื่องของการเพาะเลี้ยง เป็นเรื่องยาก สาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันกัดกินลูกของตัวเอง
คือคลอดลูกออกมา เท่าไหร่ก็ตายหมด

อีกสาเหตุก็คือ มีโรคระบาด ทำให้ตายทีละมากๆ

จนเลิกเลี้ยงกันไปหลายราย ฟาร์มป้าน้อยน่าจะเป็นรายที่มีจำนวนมากที่สุดแล้วในตอนนี้

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

เจ้าตัวน้อยนี่ อยู่ในกองไม้ข้างโรงเรือนชะมด

รายงานของสัตว์แพทย์ ระบุว่า น่าจะติดโรคระบาดมาจากแมว

และมีรายงานว่า ชะมดเช็ด ติดโรคไข้หวัดนกอีกด้วย

Shock

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

จากการตื่นตัวเรื่องผลักดันชะมดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการซื้อชะมดไปเลี้ยงมากขึ้น
และการหาจับจากป่าก็น่าจะยากขึ้น เพราะชะมดเริ่มลดจำนวนลง

ทำให้ทางฟาร์มป้าน้อย เริ่มเตรียมทำกรงเพาะเลี้ยงชะมดขึ้นมา

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ต้องขอขอบคุณ คุณพจนีย์ ฟาร์มป้าน้อย ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้พวกเราได้เข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ครับ
Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

รวมลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าอ่านเกี่ยวกับ ชะมดเช็ด และ ฟาร์มป้าน้อย

'ชะมดเช็ด'เลี้ยงขาย'ไข'เงินงาม

การเลี้ยงชะมดเช็ด

และอีกมากมายใน google ที่จะทยอยนำมาเพิ่มเติมให้นะครับ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

รวมคลิป youtube รายการกบนอกกะลา ไปถ่ายทำที่ฟาร์มป้าน้อยครับ
หลังคาโรงเรือนยังเป็นอันเก่าอยู่เลย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 118,352