เชิญประชุม ชมรมชะมดไทย

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

เรื่อง เชิญประชุมหารือการจัดตั้งชมรมชะมดไทย

เรียน ผู้เข้ารับการสัมมนา

สืบเนื่องจากการสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๔ และการสัมมนาสัญจร วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๔ ทำให้
ทราบว่ามีผู้ให้ความสนใจ ที่มีความประสงค์อยากจะเป็นผู้เลี้ยงชะมดจำนวนหนึ่ง กระผมจ่าสิบเอกเวคิน สีทองเสือ
ในนามของผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งชมรมขึ้นในชื่อ ชมรมชะมดไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมหารือ เพื่อจัดตั้งชมรม
ในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อประชุม สพภ.๑ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร B ชั้น ๙ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐ โทร.๐๒๑-๔๑๗-๘๐๔
ในโอกาสนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความนับถือ
จ.ส.อ. เวคิน สีทองเสือ
( เวคิน สีทองเสือ )

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ประชุมจัดตั้งชมรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ บ่ายวันนี้(30 พ.ค. 54)

ชมรมชะมดไทย

รายงานการประชุม รอสักครู่นะครับ
Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ณัฐ
User offline. Last seen 7 years 42 weeks ago. Offline
เด็กฝึกงาน
Joined: 31/05/2011
Posts: 1
Points: 0

สมัครเสร็จก็ขอรายงานตัวเลยแล้วกันครับ ณัฐ ครับผม Smile

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

สวัสดีครับคุณณัฐ ผู้รอบรู้มาอีกคนแล้ว
ประสบการณ์คุณณัฐ คงจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆในวงการชะมดได้มากแน่นอนเลยครับ
Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

30 พ.ค. 54 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุม สพภ. 1
มีผู้ที่สนใจอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการเลี้ยงชะมด เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งชมรมชะมดไทย

โดย จสอ.เวคิน เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารต่างๆทั้งหมด

ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
และท่านชวาล ได้ให้เกียรติ์มากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมด้วย

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

งานนี้ทางชมรมได้ ประธานชมรม คือ ท่าน พล.อ.ต. ชาติชาย นันทเสนีย์ (นั่งกลาง)

โดยมีการก่อตั้งชมรมไว้แบบหลวมๆก่อน เพื่อหาบุคคลที่พอช่วยกันดำเนินการและผลักดันงานต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยง และ การจัดอบรมการเพาะเลี้ยงชะมด

และ ท่าน พล.อ.ต. ชาติชาย ได้เรียนเชิญ ท่านชวาล (ซึ่งเคยผลักดัน ทั้งโครงการ กวาง ไก่ฟ้า นกปากขอ สำเร็จมาแล้ว)
ให้ท่านมาเป็น ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชมรม

อีกทั้งยังจะทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆอีกหลายท่านมาเนที่ปรึกษาเดิ่มเติมอีกด้วย

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

พี่ จสอ.เวคิน รับหน้าที่เป็น เลขาฯ
ต้องนับว่างานนี้ เกิดขึ้นได้เพราะพี่เวคิน เป็นผู้ติดต่อประสานงานทั้งหมด
โดยการสนับสนุนของ สพภ.

เห็นว่าจะมีการประชุมครั้งหน้า ให้เร็วที่สุดหลังการเลือกตั้ง 3 ก.ค. ครับ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

สิ่งที่ชมรมควรจะต้องมีให้ได้ในอนาคตก็คือ
การให้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ในการเพาะเลี้ยงชะมด และ การผลิตไขชะมด
อีกทั้งยังต้องหาทางดำเนินการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกกฏหมายให้กับสมาชิกอีกด้วย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

งานนี้ สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ต้องขอขอบคุณ คุณศรีสุดา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ของ สพภ.
ที่ช่วยเป็นแรงผลักดันทุกอย่าง ทั้งสถานที่ การดำเนินการ และให้คำปรึกษา ต่างๆอีกมากมาย

Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

โลโก้ ของชมรม ที่ยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขครับ

จาก Association เปลี่ยนเป็น club และ
จาก TCA เป็น TCC
และแก้ไข Font ของ TCC ให้ดูสวยกว่านี้

กรรมการและสมาชิกท่านใด อยากออกแบบก็นำเสนอมาได้นะครับ
Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 3 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

อันนี้ ลงให้ดูขำๆครับ ศูนย์ราชการไทย
เขาบอกว่า มาแล้วไม่หลงทาง ผิดปกติแน่นอน

แล้วบ้านนอกอย่างผมจะเหลืออะไรล่ะครับ หลงซะ
กว่าจะหาเจอ น่าจะเดินวนไปร่วมกิโลได้ ฮ่า ฮ่า
Big smile Big smile

แต่อลังการดีครับ ถ้าทุกอย่างครบถ้วนเข้าที่เข้าทางดีแล้ว น่าจะยอดเยี่ยมทีเดียว

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 118,625